Gegevens - Deventer Cafédrive

Ga naar de inhoud
Een stichting voor het organiseren en promoten van bridge in Deventer.

De cafédrive Deventer is al sinds 1993 een begrip. Deze traditie dreigde in 2012 te eindigen, waarop een aantal enthousiaste bridgers het vaandel van de oorspronkelijke organisatoren heeft overgenomen. Dit heeft er toe geleid dat niet alleen de Deventer Cafédrive ieder jaar sindsdien weer georganiseerd is, maar er nu ook sinds 2014 een Rondje Brink is. Het Rondje Brink kan beschouwd worden als de wintereditie van de cafédrive.

Met het toenemen van de activiteiten leek het zinnig om deze onder te brengen bij een stichting. Deze stichting bestaat sinds begin 2015 en heeft als oogmerk het organiseren en promoten van bridgeactiviteiten in Deventer. Nu dus de Cafédrive en het Rondje Brink, maar wellicht in de toekomst nog andere activiteiten. Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door: Marja de Vet, Leo Wolhoff en Paul Frijters. Daarnaast is de organisatie van de drives mede in handen van Math Pinxt.

Bij een nieuwe stichting hoort ook een 'nieuwe' website. De lay-out is in een nieuw jasje gestoken en de indeling iets aangepast, maar de inhoud van de website is vrijwel onveranderd gebleven.
Gegevens
Bankrekening: NL33SNSB0905933974
Inschrijving Kamer van Koophandel: KVK 61798037
Terug naar de inhoud